Latest Tweets

My story is top in the @SCMPNews website just now - China can turn off the Philippine national power grid and plunge entire nation into darkness, officials say - https://t.co/X1dpjXqXmo

#AralingPanlipunan students: Isa itong halimbawa ng pagsira ng co-equal powers ng tatlong sangay ng pamahalaan. Judges lamang ang may karapatang mag-isyu ng warrant. Ang tiwala sa hudikatura ay nakabatay sa kalayaan nitong magpasya ng walang banta mula sa kapwa sangay ng gobyerno https://t.co/pYW06lUquA

Sweetie, we don’t need this weird cauldron of 24/7 fire. We need:
- better public transportation
- better healthcare
- more $ for emergency / disaster funds
- better support for the athletes
- literally everything else to make Filipinos’ lives better instead of THIS https://t.co/q3Srdm96oV

Listen to chapter 12 of Keep the Faith

https://t.co/xAMHGEDQZq